ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์วัดศรีปันเงิน
   
ประวัติวัดศรีปันเงิน
อัศจรรย์พระธาตุ
พระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ
อัศจรรย์พระธาตุหลวงปู่พระครูขันตยาภรณ์
พระเจดีย์ธาตุ
พระวัดศรีปันเงิน
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
พระภิกษุวัดศรีปันเงิน
สามเณรวัดศรีปันเงิน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
สถานีวิทยุศรีปันเงินสันป่าตอง
งานบูรณะ
ประตูวัด
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ซ่อมสร้างโรงครัว
เชิญร่วมทำบุญกับวัดศรีปันเงิน
ขออุปถัมภ์ข้าวสารอาหารแห้งและค่าน้ำค่าไฟฟ้า
สถานที่สำคัญในวัดศรีปันเิงิน
ศาลาอเนกประสงค์ (สำนักงาน)
เส้นทางเดินทางมาวัดศรีปันเงิน
   

 

ที่23/2555 วัดศรีปันเงิน ต.ยุหว่า

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

3 กรกฎาคม  2556

เรื่อง       ขอความอุปถัมภ์ทุนทรัพย์ในการซ่อมสร้างโรงครัว(หอฉัน) วัดศรีปันเงิน

เจริญพร .......................................................................

สิ่งที่แนบมาด้วย       ภาพถ่ายโรงครัว(หอฉัน)

       ด้วยวัดศรีปันเงินเป็นสถานศึกษาแผนกธรรม,บาลี สามัญศึกษาทั้งยังเป็นที่อบรมเยาวชนประชาชนและเป็นสถานที่สอบธรรมสนามหลวงของอำเภอสันป่าตอง ในแต่ละปีมีพระภิกษุสามเณร เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในการอุปการะของวัดเป็นจำนวนมากทั้งมาร่วมกิจกรรมในงานต่างๆและที่มาปฏิบัติธรรม ด้วยประการดังกล่าวนี้ทางวัดศรีปันเงินมีความประสงค์ขอรับบริจาคทุนทรัพย์ในการก่อสร้างและซ่อมแซมของเก่าที่ชำรุด เพื่อประโยชน์แก่พระภิกษุสามเณรเข้ามาศึกษาธรรม ในโอกาสต่างๆให้ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติธรรม

      ดังนั้น ทางวัดศรีปันเงินจึงเจริญพรมายังคณะศรัทธาสาธุชนทั่วไป เพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และประชาสัมพันธ์บอกบุญแก่เพื่อนพ้องน้องพี่ต่อไป ใช้งบในการดำเนินการ = 250,000 บาท

       ฉะนั้น ทางวัดศรีปันเงินหวังว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอเจริญพร

(พระครูไพศาลวรคุปต์)

เจ้าอาวาสวัดศรีปันเงิน


หมายเหตุ      ถ้าไม่สามารถร่วมถวายที่วัดได้ ท่านจะโอนผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาสันป่าตองก็ได้ที่  เลขที่บัญชี 524-1-06545-8 หรือโทร 081-9615579


  
Copyright © 2010-2021 โดย วัดศรีปันเงิน - http://www.sripanngoen.com
วัดศรีปันเงิน ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 ตั้งแต่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553