ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์วัดศรีปันเงิน
   
ประวัติวัดศรีปันเงิน
อัศจรรย์พระธาตุ
พระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตธาตุ
อัศจรรย์พระธาตุหลวงปู่พระครูขันตยาภรณ์
พระเจดีย์ธาตุ
พระวัดศรีปันเงิน
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
พระภิกษุวัดศรีปันเงิน
สามเณรวัดศรีปันเงิน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
สถานีวิทยุศรีปันเงินสันป่าตอง
งานบูรณะ
ประตูวัด
ห้องน้ำ-ห้องส้วม
ซ่อมสร้างโรงครัว
เชิญร่วมทำบุญกับวัดศรีปันเงิน
ขออุปถัมภ์ข้าวสารอาหารแห้งและค่าน้ำค่าไฟฟ้า
สถานที่สำคัญในวัดศรีปันเิงิน
ศาลาอเนกประสงค์ (สำนักงาน)
เส้นทางเดินทางมาวัดศรีปันเงิน
   

 

บูรพาจารย์อัศจรรย์พระธาตุ

หลวงปู่พระครูขันตยาภรณ์

ประวัติพระครูขันตยาภรณ์ (คำ จันทร์แดง)


หลวงปู่ขันตยาภรณ์ ท่านเกิดวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ปีมะเมีย บ้านปางขี้เหล็ก อำเภอแขวง แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นบุตรพ่อแก้ว  จันทร์แดง แม่ติ๊บ จันทร์แดง  เมื่อท่านอายุได้ ๔ – ๕ ขวบ ท่านพ่อสอนศีล๕ให้ ท่านก็จำได้ และพยายามเรียนศีล รู้ศีล ปฏิบัติศีลนั้น  อายุ ๗ ปี ท่านพ่อส่งไปอยู่วัดดอนแก้ว  อายุ ๙ ปี ย้ายไปอยู่กับตุ๊เจ้าอา วัดแสนคันธา ทางวัดมีการอบรมเด็กวัดให้รักษาศีล ๘ ในวันพระ  พออายุ ๑๐ ปี ก็ได้บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดแสนคันธา โดยมีท่านพระครูโสภาเจ้าคณะอำเภอเป็นอุปัชฌาย์ วัดป่าแดด ตำบลบ้านกาด และให้ฉายาว่า “ขนํติโก”  
พ.ศ. ๒๔๗๒ ท่านพ่อได้ไปรับท่าน กลับมาวัดดอนแก้ว ได้เรียนหนังสือไทยที่วัดพันตน  ตำบลทุ่งปี้ มีพ่อครูสิงห์คำ  เป็นครูสอนให้อ่านออกเขียนได้ประมาณระดับชั้น  ป.๑ และ ป.๒เท่านั้น   หลังออกพรรษาไปแล้ว ระหว่างเดือน ๗-๘ ย้ายไปอยู่สำนักปฏิบัติธรรมน้ำออกรู กับครูบาบุญเป็ง และได้ศึกษากัมมัฏฐาน  แบบพุทโธภาวนา   มีพุทธคุณ  ธรรมคุณ สังฆคุณ ตลอดถึง   ตจะปัญจะกะ  กัมมัฏฐาน และกายะคะตาสติ เป็นที่สุด   พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้ลาท่านกลับมาอยู่วัดดอนแก้วนี้อีกครั้ง และได้เรียนหนังสือไทยต่อที่วัดดอนแก้ว  โดยมีคุณครูหนานก๋องศรีเรือน  เป็นครูสอนต่อในระดับชั้น ป.๓ และ ป.๔
                พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้ไปเรียนนักธรรมชั้นตรี ที่สำนักเรียนวัดพันตน แห่งนี้โดยมีพระอาจารย์คำอ้ายเป็นครูสอน   พ.ศ. ๒๔๗๙ หลวงปู่อายุได้ ๑๙ ปี  อุปัชฌาย์ของหลวงปู่ขอให้ท่านไปเป็นครูสอนนักธรรม แทนครูเดิมที่ลาสิกขาบทไป ท่านได้ไปสอนตามความประสงค์ของอุปัชฌาย์
                พ.ศ. ๒๔๘๒ วันที่ ๓๐ เมษายน หลวงปู่มีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์แล้วโยมแม่พร้อมญาติและคณะศรัทธาทั้งหลายของวัดดอนแก้ว จึงได้ทำการอุปสมบทท่านเป็นพระภิกษุสืบต่อไป ณ วัดดอนแก้ว อุโบสถ์เหล่ายาง  ตำบลบ้านกาด อำเภอบ้านแม  โดยมีเจ้าอธิการกองแก้วคนํธาโร  มาเป็นพระอุปัชฌาย์ให้  และมีพระอาจารย์ บุญตัน สุวณํโณ เจ้าอาวาสวัดจอมแจ้ง  เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์คำอ้าย โฆสโกเป็นพระอนุสาวนาจารย์การกสงฆ์  ๒๑ รูป
                พ.ศ. ๒๔๙๐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะกรรมการสงฆ์อำเภอสันป่าตอง        
พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นศึกษาอำเภอสันป่าตอง  ตาม พ.ร.บ. สงฆ์ ๒๔๘๔
                พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้เป็นกรรมการตรวจปัญหาข้อสอบนักธรรมชั้นตรี  สนามหลวง
                พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้เป็นพระครูสัญญาบัตร นามว่า “พระครูขันตยาภรณ์”
                พ.ศ. ๒๔๙๘ วันที่ ๓๑ มีนาคม ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  ให้รักษาการเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง
                พ.ศ. ๒๕๐๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส วัดศรีเกิด
                พ.ศ. ๒๕๐๑ วันที่ ๓๐ มีนาคม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง
                พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ทำการสร้างโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม
                พ.ศ. ๒๕๐๘ วันที่ ๙ พฤษภาคม  ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ อำเภอสันป่าตอง
                พ.ศ. ๒๕๑๑ วันที่ ๕ ธันวาคม  ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
                พ.ศ. ๒๕๑๖ วันที่ ๒๙ เมษายน สร้างวัดศรีปันเงิน
                พ.ศ. ๒๕๒๑ วันที่ ๙ มิถุนายน สร้างวัดใหม่แม่วาง
                พ.ศ. ๒๕๒๓ วันที่ ๑๕ ธันวาคม สร้างโรงพยาบาลสันป่าตอง เป็นโรงพยาบาล ๑๐ เตียง
                พ.ศ. ๒๕๒๓ วันที่ ๑๕ ธันวาคม สร้างวัดถ้ำดอยโตน เป็นวัดแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
                พ.ศ. ๒๕๓๐ วันที่ ๕ ธันวาคม นิมนต์พระสงฆ์เจ้าอาวาสทุกวัด ในอ.สันป่าตอง มาเข้ารุกขมูลกรรม และวางศิลาฤกษ์พระเจดีย์มหามงคล ร.๙ มีพระสงฆ์มาร่วม ๑๔๕ รูป ณ วัดศรีปันเงิน
                พ.ศ. ๒๕๓๔ สร้างโรงพยาบาลอำเภอแม่วาง ขนาด ๑๐ เตียง
                พ.ศ. ๒๕๓๕ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ทำพิธีฉลองสมโภชน์พระเจดีย์มหามงคล ร.๙ ณ วัดศรีปันเงิน
                พ.ศ. ๒๕๓๖ สร้างโลหะเจดีย์ บรรจุพระสารีริกธาตุ ไว้ในถ้ำดอยโตน
                พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นเจ้าอาวาสวัดแสงสว่าง
                พ.ศ. ๒๕๓๖ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ได้ย้ายไปอยู่ที่สุสานไตรลักษณ์แม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่   ในขณะนั้นหลวงปู่ยังคงต้องรับภาระเป็นเจ้าอาวาสถึง ๕ วัดด้วยกัน ท่านจึงตัดสินใจปลดตนเองออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส และได้แต่งตั้งให้ผู้เป็นลูกศิษย์เป็นเจ้าอาวาสแทน ดังนี้
                ๑. วัดศรีเกิด มอบให้ พระปลัดคำนึง ขนฺติพโล  พระลูกศิษย์รับงานแทน
                ๒. วัดศรีปันเงิน มอบให้ พระกฤษดา คุตฺตธมฺโม เป็นเจ้าอาวาสแทน
                ๓. สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำดอยโตน มอบให้ พระอาจารย์นาวี ปิยทสฺสี รับงานแทน
                ๔. วัดแสงสว่าง มอบให้พระใบฎีกากังวาล โฆษธมฺโม รับงานแทน
                ๕. วัดบ้านใหม่แม่วาง มอบให้ พระมหาทรงเดชฯ  ลูกศิษย์ทำหน้าที่แทน
                พ.ศ. ๒๕๓๗ วันที่ ๘ มกราคม มีคำสั่งของเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับใบสั่งของเจ้าคณะภาค ๗  ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ เป็นหลักฐาน อนุมัติให้หลวงปู่ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง และเจ้าคณะอำเภอแม่วาง  (หลังจากที่หลวงปู่ได้ขอลาออกจากตำแหน่งมาถึง ๙ ครั้ง)  และได้ยกให้เป็นเจ้าคณะอำเภอกิตติมศักดิ์
                หลวงปู่ได้ละสังขาร วันเสาร์ที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๔๗ เวลา ๒๓.๔๐ น.   และได้ทำการสลายร่างท่าน  เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๗ ณ เมรุสุสานไตรลักษณ์ สิริรวมอายุได้ ๘๖ ปี

                หลังจากทางคณะสงฆ์และกรรมการ เก็บอัฐิ อังคาร และพระธาตุของหลวงปู่ และล้างเมรุไปแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์  ผู้เขียนก็ได้มีนิมิต มีผู้มาบอกว่า ให้เตรียมภาชนะไปเก็บอัฐิ อังคาร และพระธาตุของหลวงปู่   ผู้เขียนพร้อมด้วยแม่ปา อินต๊ะแสน และลุงสุธรรม ซึ่งเป็นหลานของหลวงปู่ จึงพร้อมใจกันไปที่เมรุ  ก็ได้พบอัศจรรย์ว่า ยังมีอัฐิ อังคาร พระธาตุของหลวงปู่  และถ่านอยู่ที่เมรุจริงๆ  จึงช่วยกันเก็บพระธาตุ อัฐิธาตุ อังคาร ถ่าน มาได้จำนวนหนึ่ง  แล้วจึงล้างเมรุอีกครั้งด้วยน้ำขมิ้นส้มป่อย และน้ำอบ น้ำปรุง   ขณะที่เก็บนั้น มีฝุ่นละอองทองคำฟุ้งไปทั่วทั้งเมรุ   ดังภาพไม้กวาดมีละอองทองติดอยู่   ที่ตะแกรงเหล็กและรางเหล็กที่ใช้สลายร่างหลวงปู่ก็มีพระธาตุติดอยู่ ผู้เขียนเก็บออกแล้วในวันที่ไปล้างเมรุ  แต่ก็ยังมีพระธาตุงอกออกมาอีกอยู่เรื่อยๆ   ต่อมาก็มีผู้มาในนิมิต บอกให้นำพระธาตุของหลวงปู่ไปถ่ายรูปในห้อง Lab จึงได้พบอัศจรรย์อันล้ำค่าที่หลวงปู่ได้มอบไว้ให้แก่โลกได้ศึกษาเรียนรู้จากสังขารร่างของท่าน

  
Copyright © 2010-2021 โดย วัดศรีปันเงิน - http://www.sripanngoen.com
วัดศรีปันเงิน ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 ตั้งแต่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553